HAKKIMIZDA

Elegant kimdir?

1996 yılında Bursa’da kurulan Elegant, empirme alanında uzmanlaşmış bir baskı fabrikasıdır.

Yüksek kalite standartlarında ürettiği kumaşları konfeksiyonculara, toptancılara ve mağaza zincirlerine sunmaktadır. Her geçen gün profesyonelleşen yapısıyla günlük “pronto” moda pazarına ve programlı ihracat pazarına hizmet vermektedir. Firmada süblime ve Inkjet tip baskı makinaları ile ürettiği kumaşı finishleyecek bir boyahane bulunmaktadır.

Kalitesiyle her zaman tercih edilen bir marka olan Elegant, edinmiş olduğu tecrübe ile iş ortaklarının memnuniyetine odaklanmıştır.

Elegant; sahip olduğu tesis ile ulaşılmış en yüksek teknolojiyi temsil etmektedir. Geçen 20 yıl içerisinde değişen baskı teknolojilerine ve tüm ilerlemelere gününde uyum sağlamayı başarmıştır. Modanın hıza, esnekliğe, sürate ve kaliteye ne kadar duyarlı olduğunu kavramış, bunu iş ortaklarına yansıtmıştır.

TASARIM VE FARKLILIK

Elegant; tasarım konusunda diğer empirmecilerden farklılaşmaktadır. Tüm tasarımlarını iş ortağı olarak çalışmakta olduğu; Türk, İtalyan, Fransız ve İngiliz stüdyolarından temin etmektedir.

Firmada çalışmakta olan tasarımcılar ve varyantçılar tasarımlarına kendi el yazılarıyla nihai şekil vermekte; her yıl kendisini yenileyen koleksiyonlar, Elegant’a özgü el yazısını taşımaktadır.Bu da Elegant’ı sanatsal ve teknik yaklaşımı olmayan birçok rakibinden farklı kılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Elegant’ın arşivinde 12.000’den fazla desen, 70.000’den fazla varyant saklanmaktadır. Yılda ortalama 1.000-1.200 civarında orijinal desen alınmakta ve modifiye edilerek koleksiyona katılmaktadır.

Ayrıca firma bünyesinde müşteriye özel çalışmalar için iki desinatör çalışmaktadır.

HIZ VE KALİTE

Elegant, hızlı ve kaliteli üretimin ne kadar önemli bir kavram olduğunun farkındadır. Trendleri takip eden tasarım ekibine, kalite standartlarını sürekli kontrol eden teknik ekibe, yüksek teknolojili baskı ve finish makinalarına sahiptir.

Elegant’ın işine duyduğu tutku ve bunu destekleyen disiplin; iş ortakları tarafından övgüyle karşılanmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Elegant, sevkiyat kapasitesinin üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Günde 18.000 m süblime, 10.000 m inkjet reaktif baskılı kumaş sevkiyatı yapabilen firma, ilerleyen süreçte bu rakamı arttırmayı planlamaktadır.   

HİZMET VE SÜREKLİLİK

Elegant için süreklilik ve yüksek hizmet kalitesi vazgeçilmez bir olgudur. 20 yıldır aynı hizmet kalitesini sürdürmeyi başarmış olan firma, Bursa ve İstanbul Shrowroomları’nda tüm koleksiyonlarını her yıl aynı tarihlerde açmaktadır.

Bununla birlikte müşteri temsilcileri ve pazarlamacılar, müşteri taleplerini yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Elegant, yaz koleksiyonunu 250 yeni desenle 30 Ekim’de, kış koleksiyonunu 200 yeni desenle 30 Mayıs’ta açmaktadır. 

Koleksiyon, her hafta gelişerek bir yıl içerisinde 1.000-1.200 yeni desen ve 6.000-6.500 yeni varyanta ulaşır. Elegant Showroom’larında her ziyarette yeni desenler görmeniz mümkündür.

ÜRETİM

Elegant, 4000 m² kapalı alan içerisinde süblime inkjet baskı makinaları ile üretime entegre, ön hazırlık ve finish apre yapan boyahanesiyle hizmet vermektedir.

Dijital baskı metodunu benimsemiş olan firma, müşterilerine düşük metrajlı kumaşlar sağlamaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

İnkjet reaktif baskılı kumaşlar hiç durmayan döngü içerisinde 48 saatte sevkiyata hazır hale gelmektedir.

Dijital baskı renk tekrarında yüksek hassasiyete sahiptir.

Bu süreçte 11 ayrı prosese tabi tutulmaktadır.

Elegant; viskon, pamuk, floş, polyester, akrilik ve yün karışımları üretebilmektedir.

Firma Showroom’unda sipariş verebileceğiniz 80 farklı kalitede kumaş bulunmaktadır. Bu kalitelerin ham kumaşları ise stokta mevcuttur.

ULUSLARARASI VE DOMESTİK SATIŞ

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Elegant, 18 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Yıllık 2.500.000 m süblime polyester,  1.000.000 m reaktif inkjet kumaş satmaktadır.

Hem örme, hem dokuma kumaş üretmektedir.

Varyant başına min 150 m sipariş alabilmektedir.

İSTANBUL MAĞAZA

Dünyanın en önemli tekstil merkezlerinden biri olan İstanbul mağazasında; güncel ve stok kumaşlarla yerli ve yabancı müşterilere haftanın 6 günü en son koleksiyonları servis etmektedir.

Osmanbey’de bulunan mağazaya İstanbul’un her noktasından ulaşmak mümkündür.  

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Osmanbey’de binlerce kumaşçı ve konfeksiyoncu toptan satış yapmaktadır.

Kumaşlarımızı incelerken Türk kahvesi içmek ve ikramlarımızı tatmak gerçek bir zevktir.

Elegant’ın mağazasında estetik, ilgi, kalite ve güler yüz içtenlikle sunulmaktadır.

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

ELEGANT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ELEGANT” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Mah. Gri Cad. No: 5 Nilüfer / Bursa adresinde mukim ELEGANT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman ELEGANT’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Mah. Gri Cad. No: 5 Nilüfer / Bursa adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak elegant@eleganttekstil.com adresine iletebilirsiniz. ELEGANT, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

ELEGANT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM


ADRES: Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde No:5/A

Nilüfer  Bursa / TÜRKİYE

TEL: +90 224 261 17 25-26-29-33

FAKS: +90 224 261 17 30-31

MAIL: elegant@eleganttekstil.com

İSTANBUL MAĞAZA: Cumhuriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad.

No:9/A Şişli İstanbul / TÜRKİYE

TEL: +90 212 247 00 87